fredag 27. mai 2011

BLI KJENT MED SETELASTUDENTENE


Katherine Paola Celi Perez (20) fra Guayaquil i Ecuador

Kathrine eller Kathy som hun alltid blir kallt er den yngste av studentene våre på Setela. Men det betyr ikke nødvendigvis at hun er den som har minst erfaring eller kunnskap. Kathy har nemlig vært en veldig engasjert dame helt siden hun var liten, tror jeg vi kan si. Allerede som 8 åring begynte hun å undervise unger som var yngre enn henne på søndagsskolen de hadde hjemme i huset deres! Tror ikke det er så mange som slår det. Kathy er dessuten andregenerasjons setelastudent. Faren, Gonzalo Celi, var nemlig også student der for noen år tilbake.
Foreldrene ble kristne da Kathy var et par år gammel og de hadde en enorm trang til å evangelisere og nå ut til flere. De startet opp hjemme i huset sitt og prøvde å danne menighet der. "Først og fremst satset vi på å nå barna i nabolaget den første tiden og hadde søndagsskole og barnegrupper. På søndagsgudstjenesten hendte det vi var helt alene fra begynnelsen, forteller Kathy. Men vi hadde mange venner og mange aktiviteter i huset og litt etter litt kom det voksne som begynte å gå kirka og som etterhvert ble medlemmer." Idag er det en stor menighet med mange aktiviteter og med et stort fokus på evangelisering i Paraiso, bydelen hvor Kathy kommer fra.
Vi var så heldige å få besøke kirka da vi var i Ecuador i januar. Der traff vi en entusiastisk pastor, far til Kathy, som holdt på å bygge andre etasje på kirkebygget de har fått bygget.
I 2001 skjedde det en stor forandring i livet til Kathy. Familien dro til Bolivia, fordi far til Kathy som sagt skulle studere på Setela. Av praktiske grunner kunne ikke hele familine være med første halvåret, og mor ble igjen i Ecuador med de to eldste brødrene til Kathy. Dette var hardført for henne, hun måtte ta mye ansvar hjemme for to småsøsken, hjelpe men lekser,lage mat, vaske klær i helgene osv.
I tillegg var hun veldig aktiv i kirka i Sucre og fikk alltid topp karakterer på skolen.
Selv om Kathy ikke var seg bevisst dette på den tiden, ble nok alle krava til henne i meste laget, ikke minst å leve opp til å være den perfekte pastordattera. Hun opplevde en krise i livet sitt etter en stund. Men hun likte seg så godt i Bolivia at da de skulle flytte tilbake til Ecuador ville hun ikke. " Det var en kjempetøff prosess for meg å komme tilbake, forteller hun, og i begynnelsen ville jeg ikke gå ut når de gamle vennene kom og spurte etter meg."
Etterhvert gikk det seg til, jeg ble oppslukt av arbeidet i kirka og studier. Vi jobbet knallhardt for å bygge opp en menighet, og jeg var engasjert som alltid. Jeg begynte å studerepå IBLE, bibelskolen vi har i Ecuador og etterhvert fikk jeg litt lønn for å undervise der."
Kathy innrømmer at hun har gått noen runder med seg selv hvor hun har måttet finne ut hvor verdien hennes ligger, i det hun gjør eller det hun er og at hun til tider kanskje har hatt litt for stort ansvar. " Dette første året på Setela har jeg måttet reflektere mye over dette," sier hun, hvem jeg er og hvem jeg ønsker å være. Her var jeg jo plutselig ikke den flinke pastordattera som alle spurte etter" sier hun med et smil.
"Å studere på Setela har vært en drøm hos meg helt fra jeg var liten." På spørmål om framtidsønsker og drømmer sier Kathy at det som ligger hennes hjerte nærmest er ungdommer og familier. Særlig de som har rusproblemer som det er veldig mye av der jeg kommer fra. Jeg ser at det ødelegger familiene. Det er mange som lider mye. Derfor har jeg lyst til å utdanne meg mer i den retningen."
Kathy har også noen annet som ligger hennes hjerte nær, nemlig norske Odd Magnus, som hun er forlovet med og skal gifte seg med i januar!
Vær med å be om at Kathy må få bruke alle sine ressurser uten å slite seg ut, for framtiden hennes sammen med Odd Magnus og for familie og menighet hjemme i Guayaquil

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar